delivery icon

Doprava ZDARMA po celom Slovensku pri odbere jedného kartóna (6 fľiaš) a po celom Česku pri odbere dvoch kartónov (12 fliaš).

delivery icon

Terroir

Krajina

Mužla, obec vo východnej časti Podunajskej nížiny.

Známa svojimi okolitými vinohradmi. Korene viniča hlboko prerastajú a nasávajú minerálnu silu z pestrého podložia sedimentárnych hornín pradávnych treťohôr (pieskovce, vápnité ílovce, zlepence). Terasy vinohradov sú z naviatych spraší a sprašových hlín bohatých na vápnik – vitálny prvok života. Krajinu vekmi vytrvalo pretínali, ovládali poslovia zeme
a slnka. Vtláčali svoje stopy, ohýbali južné chrbty pahorkatín. Dunaj, modrá stuha vlievajúca život, sviežosť a panónske vetry vrývajúce nepokojnú myšlienku, meniac vzhľad, plynutie krajiny.

 

Terroir
terroir2

Ľudia

Sledujúc púť hrejivého slnka začali pretvárať pahorky nad Dunajom vo svoj obraz. Vysádzali do nich nový život, zámer. Viničné sadenice. Od čias Rimanov až k súčasným vino – hradníkom svoj poklad zušľachťovali prácou rúk, umom
a čistými myšlienkami. Celé pokolenia vsadili na budúcnosť. Dali jej smer a formu. Pestovať vinič, vinohrad, porozumieť krajine.

Harmónia

Zeme, slnka a vánku. Premena práce rúk.Výberové strapce hrozna z viníc Mužle sú výnimočné vysokou cukornatosťou, schopnosťou tvoriť cibéby, skoncentrovať úžasné spektrum sviežich vôní a chutí bielych a modrých odrôd do buketu vína. Vínu vniesli charakter a dobré veno.

terroir3